ROT-avdragSkattereduktion

Finns det två delägare till bostaden blir maximala ROT-avdraget 100 000 kr.

ROT-avdraget gäller bara för arbetskostnaden. Materialet ger inget avdrag.

Exempel:

Om ett kök renoveras för 200 000 kr och materialet kostar 100 000 kr. Arbetskostnaden på 100 000 kr ligger till grund för beräkning av avdraget. Eftersom avdraget är på 50 % blir skattereduktionen 50 000 kr.

För en som har en lön på 200 000 kr före skatt blir effekten:

Ungefärlig skatt på lönen (30%) 60 000 kr. Skattereduktionen innebär att skatten minskar med 50 000 kr. Om arbetsgivaren betalt in full skatt kommer den som ansökt om skattereduktion få tillbaka 50 000 kr vid nästa taxering.

ROT-avdraget införs permanent denna gång.

Regeringen har föreslagit att ROT-avdraget ska införas från och med 8 december 2008. Propositionen om lagförslaget ska behandlas under våren men kommer att gälla retroaktivt.

ROT-avdraget införs under samma bestämmelser som för hushållsnära tjänster. Det innebär för bostadsrättsägare att avdrag bara medges för inre underhåll i lägenheten. Yttre underhåll som bostadsrättsföreningen ansvarar för medges inget avdrag för.

Även om ROT-avdraget inte är formellt infört kommer den att gälla för arbeten som på ha utförts efter den 8 december 2008.

Avdraget är till för att få igång byggsektorn. Byggsektorn är viktig för landets ekonomiska utveckling. Ökar byggandet, så ökar den ekonomiska tillväxten.
Fler sidor om banklån.

  • Bolån Bostadslån
  • Semesterlån
  • Billån
  • Miljöbillån
  • Loan24 - Svårt att få bolån?
  • American Express


  • Artiklar

  • Ränta
  • Avbetalning
  • Mer om villalån huslån