Avbetalning rak amorteringAvbetalning Annuitet

Avbetalning, rak amortering eller annuitet

De flesta internetbanker tillämpar annuitet. SEB och IKANO Bank tillämpar rak amortering för banklån.

Rak amortering innebär att återbetalningen av lånebeloppet delas upp lika stora delar. Räntan beräknas på aktuella skuldbeloppet. Månadskostnaden för lånet kommer att sjunka efterhand.

Annuitetslån är att återbetalningsbeloppet är lika stor vid varje betalningstillfälle. Räntan och återbetalningen räknas ut så att månads betalningar blir lika stora. I början är den största delen av inbetalningen räntan, amortering en liten del. Efterhand blir amorteringsbeloppet större och räntan mindre del av månadsbetalningen, men månads betalningar är lika stora i början av lånet som slutet av lånet.

Exempel:

Lånebelopp 100.000 kr
Återbetalningstid 5 år
Räntan 7,45 %.

Rak amortering: första inbetalningen 2.288 kr, den sista inbetalningen 1.678 kr

Annuitet: första och sista inbetalningen 1.989 kr.

Eftersom räntan inte är konstant justeras lånet. Lånet kan justeras så att återbetalningstiden kan bli längre eller kortare beroende på om räntan går upp eller ner. Detta kallas för falskt annuitetslån.

Äkta annuitetslån innebär att inbetalningsbeloppet justeras motsvarande kostnadsökning eller kostnadsminskning för räntan.