Myndigheter

Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI arbetar för att det finansiella systemet ska fungera väl med stabila företag och ett gott konsumentskydd.

Sveriges Riksbank ansvarar för penningpolitiken. Målet är att upprätthålla ett fast penningvärde, att bekämpa inflationen. Riksbanken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning och en av de största aktörerna på Sveriges räntemarknad. Riksgälden är statens internbank, förvaltar och finansierar statsskulden och ger statliga garantier och lån.

Övriga länkar till ekonomisidor


LånSajter.com
Samlar och katalogiserar de bästa webbplatserna inom lån och finanser.

Sajten mitt lån skriver om olika låneformer.