Vad göra när arbetslösheten är hög? Ett sätt att komma ur arbetslösheten är att skapa ett företag. Skapa nya företag som går att leva på är dock inte det lättaste. Men det finns många människor med kunskap som efterfrågas. Det behöver inte vara högteknologi.

En kvinna i New York hade ett litet perukföretag. Företaget var litet och behövde rörelsekapital för att kunna utföra beställningar som kom in. Då hon själv var fattig och inte hade några pengar till att köpa in material var det svårt att försörja sig. Hon försökte låna pengar av banker, väldigt små belopp, men fick nej.

Räddningen blev mikrolån. 1200 $, cirka 9000 svenska kronor, samt lite sparade pengar räckte till att få företaget att växa. Pengarna användes till att köpa in material.

Företaget har idag ett litet utställningsrum på sjunde Avenyn i New York. Många av hennes kunder kommer in för att få en ny look. En stor grupp kunder är cancersjuka, som genomgått cellgiftsbehandling och därför behöver en peruk.

Hur var detta möjligt? Bankerna i New York var inte villiga att ge henne ett mikrolån eller en mikrokredit. Räddningen blev Nobelpristagaren Muhammad Yunus bank, Grameen Bank.

Grameen Bank har under många år, närmare 30 år, gett kvinnor i Bangladesh mikrolån. Med hjälp av mikrolån har kvinnor kunnat grunda och utveckla småföretag. Dessa småföretag har gett ökat välstånd. I ett utvecklat land som USA borde inte företag som Grameen Bank behöva ha kontor eller ens möjlighet att etablera sig där. New York tillhör trots allt ett av världens ledande finanscenter. Men möjligheten att få små lån utan säkerhet som småföretagare är svårt, inte bara i USA, utan i de flesta länder, Sverige inkluderat.

Det är tydligt att Sverige behöver en mer flexibel finansmarknad. En marknad som kan ge småföretag möjlighet att låna kapital till små projekt. Det ökar välståndet för alla.

Källa Svd - Mikrolån ger chans till nystart i USA

Mer information om mikrolån som erbjuds i Sverige finns här: