RäntaEffektivränta

Ränta

Räntan sätts alltid individuellt av bankerna baserat på din ekonomiska situation.

Bankerna tillämpar olika räntor beroende på lånebeloppet. Det innebär att desto högre lånet är desto lägre är räntan i procentenheter räknat.

Effektivränta är ett mått på den faktiska räntan med hänsyn till avgifter för lånet. Avgifter är uppläggningsavgift och utskick av månadsavi. Effektiv ränta finns inte med som jämförelse.

Anledningen till detta är att jag inte tycker att effektiv ränta är rättvist mått att jämföra. Ett enkelt exempel på detta är IKANO banklån med ränta på 6,95% så blir den effektiv ränta är 7,18% trots att de inte har några avgifter för lånet.

Effektivränta ska vara ett mått på ränta plus avgifter.


Notera: Det som är svårt att jämföra är räntan. Bankerna sätter räntan individuellt för varje person, efter kreditprövning. Enda sättet att få kunskap om vilken ränta som går att låna till är att ansöka om lån. Det behöver inte vara så dramatiskt. Ränteskillnad på 1 procentenhet för ett lån på 100.000 kr är 50 kr per månad, med hänsyn tagen till ränteavdrag.