huslånvillån

För dig som vill veta mer om villalån huslån

Bankernas och bolåneinstitutens grundvillkor villalån är lika. Du ska ha fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Vid köp av nyvilla/hus ska köpekontraktet och objektsbeskrivningen från mäklaren skickas tillsammans med låneansökning. I de allra flesta fall utgår bankerna från att marknadsvärdet är lika med köpeskillingen, det belopp som du ska betala för huset. I vissa fall kan banken begära in ett särskilt värderingsintyg.

Har du inte köpt hus via mäklare måste en godkänd värderingsman värdera huset. Kostnaden för värdering skiljer sig mellan olika företag, men generellt kostar en värdering 2 - 3.000 kr. Rådgör med banken om vilket företag som är godkänd värderingsman på din ort. Oftast är värderingsmannen en mäklare.

Pantbrev

För att få huslån till hus krävs att det finns pantbrev motsvarande lånebeloppet. Kontrollera med mäklare eller domstolen vilka pantbrev som finns. Pantbrev är bevis om att inteckning på fastigheten finns. Täcker inte pantbreven lånebehovet måste du ansöka om nya inteckningar. Inteckning kan inte sökas förrän du är registrerad som ägare till fastigheten. Om du ansöker om ett nytt pantbrev utgår skatt (stämpelskatt) med 1,5 % av sökta värdet.

En längre förklaring om hur det fungerar finns sidan pantbrev.

Bottenlån och topplån

Lägsta lånebeloppet är 200.000 kr. Bottenlånet är pantbreven med bäst förmånsrätt. Äldre pantbrev har bättre förmånsrätt än yngre pantbrev. Topplån är de pantbrev som överstiger en viss procentsats av husets marknadsvärde. En del banker beviljar bottenlån upp till 75 % av marknadsvärdet, andra banker upp till 85 % av marknadsvärdet. Bottenlån har lägre ränta än topplån.

Tillskillnad från privatlån, lån utan säkerhet, är räntan på ett boende mer förutsägbart eftersom dagslåneränta för villalån, huslån, noteras dagligen. Visserligen kan den som har bättre ekonomi förhandla fram en lägre ränta än den som är noterad.